Vioiatriki Limassol
English (United Kingdom)Greek

Διαδικασία διατύπωσης παραπόνων (Διαδικασία Ποιότητας Δ.4.8 έκδοση 2)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διατυπώσουν παράπονα που αφορούν στη λειτουργία του εργαστηρίου είτε προφορικά, επικοινωνώντας με τη Γραμματεία του εργαστηρίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του εργαστηρίου, είτε γραπτά με τη χρήση του σχετικού ερωτηματολόγιου έρευνας ικανοποίησης των πελατών που βρίσκεται στη Γραμματεία του εργαστηρίου, είτε μέσω αποστολής email στην ηλεκτρονική διεύθυνση του εργαστηρίου.

Κάθε παράπονο που διατυπώνεται προς το εργαστήριο, είτε προφορικά είτε γραπτά καταγράφεται σε κατάλληλο Έντυπο καταγραφής των παραπόνων.

Απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να αναφέρει ο ενδιαφερόμενος είναι τα στοιχεία ταυτότητας του και τα στοιχεία επικοινωνίας. Η διατύπωση του παραπόνου πρέπει να είναι πλήρης, σαφής και αναλυτική, συνοδευόμενη από οποιεσδήποτε πληροφορίες ζητήσει η γραμματεία (πχ. κωδικό ασθενή, ονοματεπώνυμο ασθενή, κωδικό δείγματος, αριθμό αναφοράς αποτελεσμάτων κλπ.), ώστε το εργαστήριο να είναι σε θέση να διερευνήσει πλήρως το παράπονο.

Σε περίπτωση που από τη διερεύνηση το εργαστήριο διαπιστώσει ότι το παράπονο είναι δικαιολογημένο, προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες για την άρση του παραπόνου.

Σε κάθε περίπτωση, είτε το παράπονο είναι δικαιολογημένο είτε όχι, το εργαστήριο, ενημερώνει τον πελάτη για τα αποτελέσματα της διερεύνησης και τις διορθωτικές ενέργειες που θα λάβει, εφόσον έχουν προκύψει τέτοιες, είτε προφορικά, είτε με email (ανάλογα με τον τρόπο που διατυπώθηκε το παράπονο).

Όταν το παράπονο, εγείρει αμφιβολίες σχετικά με την ποιότητα των αποτελεσμάτων των εξετάσεων ή με τη συμμόρφωση του εργαστηρίου με τις πολιτικές και διαδικασίες του ή με τις απαιτήσεις της διαπίστευσης, ακολουθεί επιθεώρηση των εμπλεκόμενων δραστηριοτήτων, για να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν μη συμμορφώσεις. Τα αποτελέσματα της επιθεώρησης καταγράφονται.

Όπου η επιθεώρηση εντοπίσει μη-συμμορφώσεις, εφαρμόζεται η διαδικασία Δ4.9 (Εντοπισμός και έλεγχος των μη συμμορφώσεων).

Τα παράπονα αποτελούν για το εργαστήριο ένδειξη της ικανοποίησης των πελατών και χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης, των εξετάσεων και των παρεχόμενων στους πελάτες υπηρεσιών.